12.4.2021 – 16.4.2021 – Milí rodiče, distanční výuku na tento týden najdete viz.  třída Rybičky.


Úterý 6.4.2021

Tento týden si budeme trochu hrát na školu, protože některé z nás čeká tento týden zápis do základní školy. Tak se připravte, hezky se usaďte do lavic, začínáme. Ve škole se budeme učit číst, tak si to trochu nacvičíme. Společná četba kreslené pohádky „O Budulínkovi“. Povídání – s dětmi si povídáme, o čem byla pohádka, co udělal Budulínek špatně. Proč by měly děti poslouchat dospělé. Až budou jednou chodit do školy samy, aby byly opatrné v komunikaci s cizími lidmi.

VV činnost, časová posloupnost. Děti si rozstříhají obrázky dle linie, zamíchejte je a nechejte děti nalepit obrázky tak, tak jdou správně za sebou dle posloupnosti děje na jiný papír A4. Nakonec si pohádku vymalují pastelkami. Nezapomeňte, že jsme „ve škole“ – dbáme na správné držení nůžek, sledujeme a stříháme po linii čáry, správně sedíme a držíme pastelky.

Grafomotorický list – nezapomeňte, že jsme „ve škole“, dbáme tedy na správný úchop, vzdálenost obličeje od stolu (rovná záda), posed na židli (chodidla na zemi).

Starší děti (6 let školáci) 

mladší děti (5 let) 

Středa 7.4.2021

Povídání – jakou pohádku jsme si včera četli? Jaké postavy v ní vystupovaly? Kdo unesl Budulínka? Jak taková liška vypadá? Ukažte si na obrázku. Spolu si takovou vyrobíme.

VV práce „liška“ – opět necháme na vašich možnostech, jakým způsobem si lišku vyrobíte/namalujete. Pro inspiraci přikládáme přílohu č. 5, 6.

     

Ve škole se naučíme i počítat. Pamatuješ si, kolik bylo v noře lištiček?

Pracovní list č. 7 – počty a poznávání geometrických tvarů. Nechejte děti, aby tvary pojmenovávaly. Zkuste si říci, kterých tvarů je u jednotlivých obrázků více/méně/stejně.

Nakonec si ještě jednou společně prohlédněte obrázkové čtení a nechejte dítě vyjmenovat barvy, které na obrázku vidí. Rozlišujme i světlé a tmavé odstíny.

Čtvrtek 8.4.2021

Povídání – ve škole už děti znají různé věci. Znáš své jméno? Zkus ho napsat a vytvořit si tak jmenovku na stůl (stačí křestní). Jak se jmenují tví rodiče a sourozenci? Kolik je Ti let? Kdy ses narodil/a? Jaká je tvá adresa bydliště? Důležité je, abys měl/a dobře vytrénovanou paměť. Vyber si nějakou básničku z předchozích týdnů (nebo svou vlastní) a zarecituj ji. Školáci znají také písničky. Zazpívej nějakou oblíbenou písničku.

Ve škole se děti učí poznávat písmenka. Každé slovo je složeno z takových písmenek. Poznáš některé?

Pracovní listy – v prvním pracovním listu vyjmenujte slova, která začínají danou hláskou na začátku slova a na jakou hlásku dané slovo končí.

Druhý pracovní list – najdi nehodící se do řady dle návodu a nakonec toto slovo vytleskej a spočítej, kolik má slovo slabik (=kolikrát jsi tleskl).

Třetí pracovní list – najdi rým.

Pátek 9.4.2021

Dnes je pro některé děti velký den. Zápis do školy je tady! Jaký je dnes den, měsíc, roční období? Jakou máme zrovna teď část dne (ráno, dopoledne, poledne, večer, apod.)?

Tak už si jen v rychlosti udělejme rozcvičku! Rodič dává povely, na jakou část těla si má dítě sáhnout – např. dáme ruku na pravé koleno, ukaž mi levé oko. Rozlišujeme tak pravá/levá a části těla.

Abychom se ve škole dobře vyznali, musíme znát správné předložky (za, před, vedle, nad, apod.). Pojďme si je vyzkoušet.

Nakonec se ve škole naučíme i psát. Zkusme to nejprve takto.

Pracovní list – obkresli obrazec vedlePondělí 29.3.2021

Četba pohádky „Kuřátko a obláček.“ Povídání – děti by měly samy, alespoň jednoduše, děj pohádky převyprávět! Povídáme si o kladných vlastnostech kuřátka – slušné vychování (prosí, děkuje); obětavé (chce vodu i pro ostatní); pracovité (nečekalo, až mu vodu někdo přinese); hledejte případně i další. Ve kterém ročním období se rodí nejvíce mláďat? Jaké svátky slavíme na jaře? Co víš o Velikonocích? Vajíčka, která jsme si minulý týden nazdobili, pochází od slepic. Protože je slepička nezahřívala dostatečně dlouho, nevylíhla se z nich kuřátka, o kterých jsme si četli pohádku, ale právě díky tomu jsme si ta vajíčka mohli nabarvit. Abychom je měli kam uložit, nazdobíme si tento týden květináč/misku/nádobu.

VV činnost – zvolte si nádobu/květináč/misku, kterou s dětmi ozdobíte. Techniku opět necháme plně na vás a vašich možnostech. Pro inspiraci uvádíme přílohy.

         

       

Úterý 30.3.2021

Povídejte si s dětmi – Týden před Velikonocemi se nazývá pašijový, viz příloha.

  

Pokračování ve VV činnosti – do ozdobeného květináče či jiné nádoby, zasaďte osení. Dříve, když přicházelo jaro, začalo se s novou nadějí myslet na úrodu, která nasytí. Proto se o Velikonocích tradičně vysévalo trochu obilí, aby si lidé připomněli počátek zemědělských prací.

 1. Sežeňte osení. Budou ho mít v hobby marketu nebo třeba v květinářství. Máte-li v dohledu chovatelské potřeby, budou ho mít určitě i tam! Kupte nejlépe pšenici, ječmen nebo žito.
 2. Osení je třeba zasít nejlépe 14 dní před Velikonocemi. Na poslední chvíli ale můžete zasít třeba čočku, která zvládne vyklíčit i za několik dní.
 3. Potřebujte misku nebo květináč a zeminu. Co se zeminy týče, nemusíte shánět nic speciálního, stačí trocha ze zahrady. Dobře se hodí zahradní zemina, kompost, zbytek substrátu, poslouží i pěkně nakypřená zemina z krtince.
 4. Květináč nebo miska mohou být i bez odtokové dírky, při takové krátkodobé záležitosti to nevadí.
 5. Pokud chcete, vložte na dno vrstvu drenáže, která bude bránit přemokření.
 6. Substrát trochu urovnejte a vysejte obilí. Jednotlivé obilky by měly být těsně vedle sebe, aby bylo osení pěkně husté.
 7. Když máte zaseto, zasypejte obilky zhruba 2cm vrstvou zeminy, aby mělo rostoucí osení stabilitu a směřovalo co nejdéle vzhůru.
 8. Dejte osení na okno nebo na světlé místo. Čím více světla bude mít, tím rychleji vám poroste. Občas zalijte, ale nepřelévejte.
 9. Grafomotorický list – dbáme na správný úchop, vzdálenost obličeje od stolu (rovná záda), posed na židli (chodidla na zemi).

Starší děti (6 let školáci)

mladší děti (5 let)

 

Středa 31.3.2021

Povídání o velikonočních zvycích – Velikonoce jsou původně svátkem/oslavou jara. Následně dostaly současný význam smrtí Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Ke každému zvyku si s dětmi něco málo povězte. Důležitou součástí svátků jara je tedy jarní výzdoba – proutky vrby, mašle, kraslice nebo jarní kvítka. Pletení tatarů/pomlázky; mrskačka/koledování; malování vajíček; šmigrus = polévání děvčat vodou na Velikonoční pondělí; pečení beránka, mazanců, jidášků; apod.

 

Nácvik velikonočních říkanek pro kluky a dívky:

Dívky:

V ošatce mám vajíčka,

co snesla mi slepička.

Jsou tak krásně malované,

nebo pěkné bílé,

jen si vemte koledníci,

které jsou vám milé.

Hoši:

Upletl jsem pomlázku,

je hezčí než z obrázku.

Všechny holky, které znám,

navštívím a vymrskám.

Než mi dají vajíčko,

vyplatím je maličko.


Pracovní list

Čtvrtek 1.4.2021

 Opakování poznatků o Velikonocích. Povídání – pranostiky (přísloví, rčení, pořekadlo) = jsou to zkušenosti ze života lidí, moudra o počasí, které lidé vysledovali. Vysvětlete dětem jednotlivé pranostiky:

–       je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé

–        na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej

–        prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda

–        když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí

–        prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní

Proč jsou dívky o Velikonocích vyšlehány/vymrskány? Pověst praví, že ženy mají být o Velikonocích vyšlehány, aby zůstaly po celý rok zdravé.

Dechové cvičení:

–        vdech ústy, zavřít ústa, výdech nosem (např. tak dýcháme při smrkání)

–        zrychlené povrchnější dýchání při otevřených ústech – dodržujeme pravidelný zvolený rytmus (pejskovi je horko)

–        prudký nádech ústy, zadržení dechu, po chvíli výdech – vzduch rozrazí závěr rtů (např. úlek)

–        foukání papírových kuliček (vajíček) na stole do košíku pod stolem. Hra ve dvojicích – kdo bude dříve.

Opakování písně: „Když jsem já sloužil“.

 

Opakování říkanky, kterou jsme se naučili. Zaměřte se, prosím, na přípravu k zápisu viz podklady z minulého týdne.

Pracovní list – počty. Zápis počtu dítě provede pomocí puntíků, nebo číslicí – pokud dovede.

 

Milé děti, vážení rodiče, 

přejeme Vám veselé a radostné velikonoční svátky!

 Pondělí 22.3.2021

Na tom našem dvorečku

Povídání (opakování) – Jaký je dnes den, měsíc, roční období? Znaky jara (vše rozkvétá, svátek Velikonoce, ptáci přilétají z teplých krajin, rodí se mláďata, začínají práce na zahrádce a na poli); pracovní list – jaké jarní kytičky jsou na obrázku? Jaké mají ve skutečnosti barvy? Opakování básně s pohybem „Sluníčko“:

Sluníčko se probudilo,   (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem)

paprskama zasvítilo,      (stoj snožmo, ukazováčky ukazují na všechny strany)

pohladilo kytičky,          (stoj snožmo, úklony hlavou stranou)

zvířátka i dětičky.          (pohladíme kamaráda)

To vše udělalo jen,        (stoj snožmo, mírný předklon)

aby měli hezký den.      (poskoky snožmo, tleskat)

Pracovní list – spočítej okvětní lístky; v případě, že dítě nepozná číslici, pomozte mu (číslice znát nemusí).

Úterý 23.3.2021

Četba pohádky „Devět“ viz příloha. Povídání – děti by měly samy, alespoň jednoduše, děj pohádky převyprávět!

Pracovní a výtvarná činnost „Malovaná vajíčka“ viz obrázky 4,5,6. S dětmi si vyfoukněte velikonoční vajíčko a namalujte. Můžete zkusit jednu z nabízených technik viz obrázky, nebo si zvolit svoji vlastní.

Obrázek 4 – použijte permanentní fixy

obrázek 5 – decoupage: ubrousek, nůžky, lepidlo např. Herkules; obrázek 6 – přírodní barviva z potravin.

obrázek 6 – přírodní barviva z potravin

Středa 24.3.2021

Povídání o zvířatech hospodářských a domácích (vhodné ukázat zvířata v knize nebo na internetu). Jaký je rozdíl mezi zvířaty hospodářskými (kráva, prase, kůň, apod.) a domácími (kočka, pes, morče, apod.)? Zkusme, zda na otázku děti přijdou samy. Z hospodářských máme užitek-produkty (kráva dává mléko) a domácí máme pouze pro radost, pro pohlazení. Jaká známe zvířata hospodářská a jaký užitek z nich máme? Jaká známe zvířata domácí?

Přirovnávání – charakteristika zvířat:

Mlaská u jídla jako… prasátko
Chodí zmoklá jako… slepice
Drápe jako… kočka
Ten je silný jako… kůň

Tvoření zdrobnělin a rytmizace vytleskáváním slov (sle-pi-ce – sle-pič-ka)

Dechové cvičení viz příloha.

 

 

Nácvik písně: „Když sem já sloužil“.

Pracovní list – počty a pravolevá orientace.

Čtvrtek 25.3.2021

Povídání o mláďatech zvířat hospodářských a domácích. Dětem nabídneme myšlenku toho, že každý z nás má svojí maminku. Každý z nás byl jednou děťátko. To samé je i u zvířat. Kravička, pejsek, ovce byli jednou maličké. Stejně jako děti si říkají děti a my si říkáme dospělí, tak i mláďata zvířat mají své názvy. Dětem říkáme názvy zvířat, které by mohly znát a počkáme, zda na odpověď přijdou samy (pejsek-štěňátko, kočička-koťátko, kráva-telátko, ovce-jehňátko, prase – selátko, kůň – hříbátko, kachna – káčátko, slepice -kuřátko). Na jaře se rodí mnoho mláďat. Začíná být teplo a podmínky pro ně jsou v tomto období ideální. O mláďata se starají jejich maminky, stejně jako my se staráme o své děti. Zkusme se dětí zeptat, zda by našly nějaké podobnosti v chování dospělých lidí i zvířat ke svým dětem a mláďatům (ochrana, krmení, pomoc, zahřívání). Dále s dětmi můžeme probrat, v čem se mláďata liší od dospělých (hrají si, jsou živější, běhají, kňourají, plakají).

Pracovní list – najdi dospělému zvířeti jeho mládě. A nakonec si řekněte všechny názvy zvířecí rodiny. (kráva-býk-tele; slepice-kohout-kuře; prasnice-prase-sele; ovce-beran-jehně; kobyla-kůň-hříbě). Můžete jmenovat i trojice zvířat, která na obrázku nejsou.

Doplňování zvuků do říkadla, rýmování:

Pejsek ……… do daleka
Kráva ………, až to hučí
Slípka ……… na sedláka
Ovce ………. ovčí řečí
Kozlík ………, že je větší,
Kočka ………, sova ……
Prase ………, jen to kvičí
Oslík ………. na oslíka

Pátek 26.3.2021

Opakování písně a básně, které jsme se naučili. Jelikož se blíží zápis do základních škol (9. 4. 2021), který bude probíhat sice bez dětí (https://www.msmt.cz/informace-k-zapisum-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022), zaměřte se, prosím, na přípravu k zápisu. Některé školy mohou mít zápis s dětmi on-line. Souhrn toho, co by mělo dítě ovládat k zápisu, naleznete v příloze.

K zápisu opakovat (i mladší děti mohou znát) – datum narození, adresa bydliště.

Pracovní list  – zraková percepce: rozpoznej, které obrázky se překrývají

Grafomotorický list – dbáme na správný úchop, vzdálenost obličeje od stolu (rovná záda), posed na židli (chodidla na zemi).

Starší děti (6 let školáci)

mladší děti (5 let)

 Pondělí 15.3.2021 

Četba pohádky „Sněženková víla“

Povídání u pracovního listu – jaké jarní kytičky zazněly v pohádce? Jaké další jarní květiny máme? Poznáš je na obrázku?

 

VV práce „Jarní kytička“. Děti si mohou vybrat libovolnou jarní kytičku kromě sněženky, kterou vyráběly posledně. Na bílý podklad nakreslí stonek a listy pastelkou/voskovkou/temperou (dle vašich možností). Poté pomocí barevného, zmačkaného papíru do kuliček, vytvarují květ vybrané květiny a nalepí.

 

Úterý 16:3:2021 – Nácvik básně s pohybem „Sluníčko“:

Sluníčko se probudilo, (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem)

paprskama zasvítilo,   (stoj snožmo, ukazováčky ukazují na všechny strany)

pohladilo kytičky,         (stoj snožmo, úklony hlavou stranou)

zvířátka i dětičky.          (pohladíme kamaráda)

To vše udělalo jen,     (stoj snožmo, mírný předklon)

aby měli hezký den.   (poskoky snožmo, tleskat)

Povídání o JARU – v neděli 1. jarní den, znaky (vše rozkvétá, svátek Velikonoce, ptáci přilétají z teplých krajin, rodí se mláďata, začínají práce na zahrádce a na poli), rostliny  (sněženka, tulipán, bledule, modřenec, narcis, pampeliška, sedmikráska, violka, jetel apod.)

Grafomotorický list – dbáme na správný úchop, vzdálenost obličeje od stolu (rovná záda), posed na židli (chodidla na zemi).

Starší děti (6 let školáci)  


mladší děti (5 let)

 

Středa 17.3.2021

ST – Povídání – První co Sněženková víla udělá je, že probudí kytičky. Z čeho vyrostou kytičky? Co potřebují kytičky, aby vyrostly? (půdu, vodu, slunce). Můžeme kytičky ničit?

Sázíme semínko řeřichy – semínko dostanou za odměnu od Sněženkové víly, která je ráda, že mají děti květiny rády, a že ji vždycky s paní učitelkami/rodiči venku obdivují a netrhají.

Spolu s dětmi zasaďte řeřichu. Vysvětlíme, jak se takové semínko zasadí – nejprve naplníme květináč hlínou, zasadíme semínka, opět přikryjeme hlínou a zalejeme vodou. Dáme na slunce. Musíme kontrolovat sazeničky každý den, jestli nepotřebují vodu. Každé dítě má vůči rostlině

zodpovědnost a snaží se o ní pečovat. Ke kultivaci postačí nasypat semena na vlhkou vatu či jiný substrát a ten udržovat přiměřeně vlhký, ne přemokřený. Za 2 – 3 dny si můžete s dětmi ustříhnout řeřichu a vychutnat třeba s chlebem.

Pracovní list – zraková percepce, logika: pracovní list vytiskněte 2x (do jednoho bude dítě lepit, z druhého si vystřihne jarní květiny). V řádku musí být vždy 4 odlišné jarní květiny.

 

Čtvrtek 18.3.2021

ČT – Povídání – časová orientace: Jaký je den v týdnu, měsíc? Jaké máme teď roční období a jaké začne v neděli? Jaké jsou jarní měsíce? Rozvoj slovní zásoby (přídavná jména) s pracovním listem. S dětmi se bavíme o rostlinách na obrázku a děti mají za úkol pojmenovávat „Jaká je?“. Popíší, jak každá z nich vypadá.

 

Dechové cvičení:

 • nácvik prohloubeného nádechu a měkkého výdechu „Vůně květiny“
 • děti si představují, že drží květinu a lehounce k ní přivoní, vychutnávají si její vůni, a pak ji vrátí s výdechem na fúúúúú květině nazpět.
 • zfouknou jeden okvětní lístek po druhém
 • prudce zfouknou bílé chmýří odkvetlé pampelišky

Opakování písně: „Jaro, léto, podzim, zima“ 

Pracovní list – nápodoba obrazce

 

Pátek 19.3.2021

PÁ – Povídání s pracovním listem Jarní květiny – Které květiny začínají stejnou hláskou? Které končí stejnou hláskou? (Je zde předpoklad, že dítě již umí květiny pojmenovat. Pokud neumí, napovězte.) Opakování písně a básně, které jsme se naučili.

K zápisu opakovat (i mladší děti mohou znát) – datum narození, adresa bydliště.

Pracovní list – počty (pokud dítě umí zapsat číslicí, učiní tak, v opačném případě zapíše pomocí puntíků) 

pondělí 1.3.2021

Výtvarná práce „První sněženky“

Na papír A4 tiskáme houbičkou temperové barvy (odstíny zelené, žlutá) a necháme uschnout. Pokud nemáme barvy, děti ve stejných odstínech vymalují papír voskovkami/pastelkami. Poté složíme z čtvercového měkkého papíru květ sněženky, dle návodu.

Povídání – časová orientace (dny v týdnu, měsíce v roce, roční období).

úterý 2.3.2021

Nácvik básně s pohybem „Týden malých zahradníků“ (Fr. Hrubín):

V pondělí, v pondělí,              (ukážeme na prstech 1)

táta práci rozdělí.                  (ruce sepnout nad hlavou a pomalu dáváme dolů)

V úterý, v úterý,                     (ukážeme na prstech 2)

dá nám čisté zástěry.             (ruce v bok, natáčíme se na jednu a druhou stranu)

Ve středu, ve středu,              (ukážeme na prstech 3)

už to s rýčem dovedu.            (náznak rytí do země a odhazování hlíny za sebe)

A když přijde čtvrtek,             (ukážeme na prstech 4)

ryju jako krtek.                       (rozpažíme, nohy rozkročit a přehupovat se z jedné na druhou)

A když přijde pátek,               (ukážeme na prstech 5)

už čekáme svátek.                  (výskok)

V sobotu, v sobotu,                 (ukážeme na prstech 6)

skončíme tu lopotu.               (sed na patách)

A když přijde neděle,             (ukážeme na prstech 7)

vstává se nám vesele.              (protáhneme se rukama)

 

Povídání o tom, co děláme celý den. Jak se nazývají části dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc) a co v ní děláme. Dramatizace – pantomima (1 předvádí, ostatní hádají, kterou činnost předvádí, a do které části dne to patří).

středa 3.3.2021

Povídání: roční období ZIMA, JARO – jaké jsou jejich měsíce a znaky

Gymnastika mluvidel, dechové cvičení:

 • tváře „nafouknout“
 • rty u sebe – stáhnout koutky „k sobě“ špulit rty – „zobáček“
 • rozkmitání rtů „frkání“
 • otvíráme x zavíráme rty (ptačí maminka krmí ptáčata)
 • čelisti – napodobování žvýkání
 • jazyk – hrot jazyka leží za řezáky, hřbet jazyka se zdvihá směrem dopředu a nahoru k tvrdému patru „kočičí hřbet“
 • cvičení vdechových svalů (bránice) – motivace: ťukáme prstem do dlaně jako „ptáček na okně“ a důrazně šeptáme dvakrát opakovaně slabiku tukutuku
 • výdech spojený s vyslovením jednoho slova – motivace: sova houká (sevřeme ruku před ústa – voláme hůůů)
 • dlouhý nádech a výdech (probouzíme cvrčka)

Nácvik písně: „Jaro, léto, podzim, zima“

Pracovní list – beruška – zraková percepce, počítání

čtvrtek 4.3.2021

Povídání: roční období LÉTO – jaké jsou jejich měsíce a znaky; tvoříme rým ke slovům (kočka, kytka, sluníčko, hrom, stůl, rýč, kos, domek)

Opakování básně s pohybem z pondělí.

Grafomotorický list – dbáme na správný úchop, vzdálenost obličeje od stolu (rovná záda), posed na židli (chodidla na zemi).

Starší děti (6 let školáci) ovál

mladší děti (5 let) svislá čára

pátek 5.3.2021

Povídání: roční období PODZIM – jaké jsou jejich měsíce a znaky.

Četba pohádky „Kamarádi v kožíšku“, hledání znaků podzimu, převyprávění pohádky.

Opakování písně a básně, které jsme se naučili.

K zápisu opakovat (i mladší děti mohou znát) – datum narození, adresa bydliště.