Pondělí

Téma: Naše Země

Podtéma: Děti, pozor červená

Duben, je druhý jarní měsíc, oslavili jsme Velikonoce, už jste děti byly u zápisu, takže už jsou z vás některých školáčci, vás ostatní to čeká za rok.

V tomto týdnu si spolu budeme povídat o bezpečnosti silničního provozu. Co to vlastně znamená. Jak už název našeho tématu napovídá: „ Děti, pozor červená!“, bude to povídání o tom, jak se máte chovat hlavně vy, děti, třeba při cestě do školy, nebo pří jízdě na kole. Proč právě v měsíci dubnu? Je to hlavně proto, že už se otepluje, vy máte teď spoustu volného času a vytáhnete si ven kola, koloběžky, brusle. Jakmile se rozhodnete, že se půjdete projet, tak už jsou z vás řidiči, a stáváte se účastníky silničního provozu a musíte dodržovat silniční pravidla.

Kdo je to vlastně účastník silničního provozu? Jsme to vlastně my všichni. Jsou to řidiči ale i chodci. Řidiči řídí dopravní prostředky, vy vaše kola a koloběžky, chodci přecházejí silnici, a v některých místech, nejsou chodníky, tak i chodci se pohybují po silnici.

První pravidlo, které je pro vás děti důležité, je mít svůj dopravní prostředek v naprostém pořádku. Vaši rodiče, když s vámi cestují autem, dobře ví, že automobil je bezpečný, když je v pořádku.

Druhé pravidlo pro vás je mít na hlavě helmu, chrániče.

 

Další důležité pravidlo je, že budete jezdit jen v místech, které jsou pro jízdu na kole, na koloběžkách, bruslích, k tomu určených. V našem městě, máme krásné cyklistické stezky, cesty jsou určeny pro auta, autobusy, pro dospělé cyklisty.

My už jsme si řekli, že i vaše kola, koloběžky jsou dopravní prostředky. Co to jsou vlastně dopravní prostředky? Jsou to stroje, věci, které nás dopraví z jednoho místa na druhé. Patří sem auta, autobusy, trolejbusy, letadla, lodě a i kola, koloběžky. Dopravních prostředků je spousta, a proto se musí řidiči, které je řídí, řídit určitými pravidly, ty se nazývají pravidla silničního provozu. Tyto dopravní prostředky jezdí po silnicích pro ně určených. Jelikož je mnoho automobilů, mnoho cest, k bezpečné jízdě napomáhají dopravní značky. I vy, když půjdete jezdit na cyklistickou stezku, se těmito pravidly řídíte, a i stezka je označena značkami.

My už jsme si řekli, že bezpečnost musí dodržovat i chodci. Pro chodce jsou určeny chodníky, ale mnohdy chodníky chybějí, tak musíme my chodci dbát opatrnosti a jít po okraji cesty. Chodci, přecházejí silnici vždy jen na místech tomu určených a to jsou přechody. My už víme, že než vejdeme na přechod, rozhlédneme se na obě strany, jestli nejede ani z jedné strany žádný dopravní prostředek, teprve potom vcházíme do vozovky. Zatím chodíte s rodiči, ale až budete školáci, nezapomeňte na toto pravidlo.

 

S dopravními prostředky je spojen váš první úkol. Na pracovním listu jsou dopravní prostředky, pod nimi je místo, do kterého vy napíšete tolik koleček, z kolika slabik se název prostředku skládá. Vytleskejte si tyto názvy a potom napište kolečka, můžete připsat i číslici.

U prvních dvou pro pomoc, máte kolečka napsané. Zkuste si říci, na které písmenko dopravní prostředek začíná, na které končí.

Druhý pracovní list je jednoduchý. Pomůžete dětem najít cestu k autobusu?

 

Tak děti, a pokud to počasí dovolí, utíkejte ven a pokud budete jezdit na kolech, koloběžkách, nezapomeňte helmu a opatrnost při jízdě.

 

Úterý

Děti, pozor červená

My už děti víme, jak se máme chovat, když jdeme jezdit na kole, na koloběžce. Víme, že budeme jezdit jen na místech, která jsou k tomu určená, což jsou cyklistické stezky, hřiště, kde kola, koloběžky můžou jezdit. Nezapomeneme se při jízdě nasadit na hlavu helmu, popřípadě si dát chrániče, budeme jezdit opatrně a dodržovat pravidla provozu místa, kde na kolech jezdíme.

Tatínkové, maminky, kteří řídí automobily, autobusy, trolejbusy se řídí silničními pravidly. Do těchto pravidel patří i dopravní značky, které pomáhají řidičům i chodcům. Chodci, jsou účastníci silničního provozu, kteří musejí být opatrní při přecházení, i při pohybu blízko vozovky. Chodci, což, jsme děti někdy skoro všichni, by měli přecházet jen na přechodu, a už víme, než vejdeme do vozovky, se rozhlédneme, jestli je silnice prázdná a my můžeme přejít.

Na mnohých přechodech, nebo větších křižovatkách, dopravu řídí semafory. Na semaforech jsou tři barvy, které řidičům, chodcům říkají jak se chovat. Když svítí červená, znamená to pro chodce, i auta – stůj,

na některých semaforech, převážně platí pro auta je barva oranžová, která znamená, připrav se. Zelená barva říká, volno. Řidiči mohou jet, chodci přecházet, ale každý se musí řídit barvou na semaforu, který patří ke komunikaci pro auta, nebo pro chodce. I tady se děti pro jistotu rozhlédněte, zda je pro vás přechod naprosto bezpečný.

 

Někdy jsou na semaforu pro chodce panáčci, červený stojící, zelený panáček napodobující chůzi.

My jsme si už řekli, co to jsou dopravní prostředky. Jsou to stroje, nebo předměty, které nás dopraví z jednoho místa na druhé.

Známe dopravní prostředky, které jezdí po silnicích, dálnicích, máme dopravní prostředky, které jezdí třeba po kolejích, plavou po vodě, nebo nás mohou přepravit třeba na dovolenou, vzduchem.

Váš dnešní úkol děti je na pracovním listě vykreslit panáčka na semaforu, kde je holčička, a panáčka na semaforu kde je chlapec. Celý pracovní list krásně vykreslete.

Druhý váš úkol je udělat si svůj vlastní semafor. Zkuste si vzpomenout, jak semafor vypadá. Můžete si semafor vytvořit z vystřižených koleček, nebo nakreslete semafor na papír.

Až se děti spolu sejdeme tak si spolu zahrajeme hru na semafor, kdy si budeme hrát na autíčka, která se právě řídí barvami semaforu.

Zahrajeme si hru na vlak….

Jede vláček, jede krajem, my si na vlak taky hrajem……

Váš úkol je děti nakreslit jeden vagón vláčku, a až se uvidíme, spojíme vagonky na jeden dlouhý vlak.

 

 

Středa

Téma: Děti, pozor červená

Povídáme si děti spolu o bezpečnosti na silnicích, cyklistických stezkách i jiných komunikacích, které používáme při jízdě na kole, koloběžkách ale při chůzi.

Aby byla doprava, jízda v autě s vašimi rodiči bezpečná, plynulá, abychom mohly, bezpečně přecházet, k tomu řidičům i chodcům pomáhají dopravní značky, nebo dopravní značení.

Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy( grafické znázornění pomocí obrázku), které jsou určené pro řízení silničního provozu. Upozorňují řidiče na nebezpečná místa, ukládají jim zákazy, příkazy nebo omezení.

Určitě jste se děti s některými dopravními značkami, nebo dopravním značením setkaly, třeba jen přechod pro chodce, na silnici jsou namalovány pruhy- zebra, ale zároveň na přechod pro chodce upozorňuje značka, která oznamuje řidičům, aby zpomalili, že chodci budou přecházet.

Vím, že hlavně vy kluci znáte mnoho značek, my se ale seznámíme s některými, které budou pro vás, školáky důležité při cestě do školy a ze školy.

S dopravním značením pro chodce jsme se už seznámili, na mnohých přechodech jsou semafory, ale u škol jsou převážně  namalovány přechody, opatřeny dopravní značkou.

 

Nezapomeňte, než vstoupíte do vozovky, se rozhlédnout, teprve potom přecházíte. Vzpomeňte si, když jsme v těch lepších časech spolu chodili třeba na basket, vždy jsme před cestou zastavili, já jsem se rozhlédla, vstoupila do vozovky, měla jsem terč, červené barvy, kterým jsem zastavila auta, a teprve pak jste mohly přecházet vy. Přes cestu přecházíme rychle, ale nemusíme běžet.

Další dopravní značka, kterou určitě uvidíte u školky, je ta, která upozorňuje všechny řidiče na to, že se v těchto místech pohybují děti.

Je v červeném trojúhelníku, aby zvýraznila viditelnost, je to značka, Pozor děti! Podobná značka je ještě kulatá, kde je postava dospělého s dítětem, tu máme třeba u školky, a ta upozorňuje řidiče, že tady chodí rodiče s dětmi. Tyto značky jsou hlavně pro řidiče, aby jeli opatrně a pomalu.

Další dopravní značky, se kterými se určitě setkáváte, jsou právě na cyklistické stezce, kde je v modrém kolečku nakresleno kolo, a tím oznamuje ostatním, že tato stezka je určena cyklistům, ale zároveň je zde i kulatá modrá značka, kde je dospělý s dítětem, která upozorňuje chodce, i cyklisty, že zde chodí i dospělí s dětmi. Na cyklistické stezce, jezdíme vždy vpravo, a jelikož je jaro v plném proudu, cyklistů je zde opravdu hodně, jezděte děti velmi opatrně.

Dopravních značek je opravdu velké množství, a až se jednou budete chtít stát řidičem, tak je budete znát všechny, nám zatím stačí jen seznámit se s těmi, které budete vídat.

 

 

A váš dnešní úkol se bude také týkat dopravních značek. Vy si takovou značku vyrobíte. Budete potřebovat jen nůžky, lepidlo, pastelky. Máte obrázek, na kterém je cyklista, tedy vy, děti. Pod cyklistou je napsáno : „ Na kole jezdím vždy s přilbou!“. Je to velmi důležité, aby jste měly na hlavě přilbu, vzpomeňte si, když jsme si povídali o našem těle, jaký důležitý orgán si chráníme. Ano, je to mozek.

Cyklistu si vykreslete, obrázek vystřihněte, přilepte ke špejli, nebo pověste na provázek.

        

 

Čtvrtek

Téma: Děti, pozor červená

My už děti víme, že dopravní značky jsou velmi důležité, aby nedocházelo k bouračkám, ke zranění. Některé značky jsme si spolu představili, jiné se naučíte, až budete i vy řidiči. Zatím jezdíte s rodiči, určitě v autě používáte bezpečnostní pásy, na kole máte helmy, a chrániče, jezdíte opatrně a tak, aby, jste neohrozily své zdraví, nebo zdraví kamaráda.

Neznalost dopravních značek se nevyplácí, moc dobře to ví autíčko z naší pohádky. Příběh tohoto autíčka vám teď převyprávím.

„“Bylo jednou krásné nové autíčko. Mělo červený lak, který se na sluníčku krásně leskl. Autíčko umělo krásně rychle jezdit a jeho motor měl krásný zvuk, a tak si autíčko řeklo: „Proč bych mělo poslouchat takové hloupé a škaredé dopravní značky, které neumějí nic jiného nic jiného než stát u silnice? Vůbec mě ty hloupé značky nezajímají! Nechci o nich nic vědět, nebudu se je učit, vždyť i bez nich umím krásně jezdit!“ A tak si děti představte, že to autíčko začalo jezdit a vůbec nikoho neposlouchalo. Jednou, když na semaforu svítila červená, autíčko nezastavilo a jelo klidně do křižovatky. Jen díky druhému autíčku, které mělo zelenou, ale rychle zabrzdilo, až gumy hvízdaly, se nic nestalo. A myslíte si, že si z toho neposlušné autíčko něco dělalo? Vůbec nic, klidně pokračovalo dál v cestě. Když vyjelo z města, u silnice se objevila značka. Autíčko si pomyslelo: „Hadi na silnici, ha, ha, ha, tak to mě vůbec nezajímá!“A jelo v plné rychlosti dál. Jenže takové zatáčky se v plné rychlosti projet nedají, a tak se stalo, že autíčko vyletělo ze silnice, udělalo několik kotrmelců a narazilo do stromu. Teď už autíčko nebylo vůbec krásné, ale bylo celé polámané a potlučené. Přední sklo vysypané, světla rozbitá. Autíčko začalo plakat a naříkat, protože ho moc všechno bolelo. Naštěstí jela odtahová služba, která autíčko odvezla do servisu, což je taková nemocnice pro auta, kde páni opraváři autíčko opravili, nalakovali, a za několik dní tu stálo autíčko jako nové. Autíčko se zaradovalo, a už se těšilo, jak vyjede na silnici. Ale páni opraváři řekli : „ Nic takového, milé autíčko nikam tě nepustíme, nejdříve se musíš naučit všechny dopravní značky! A když nám potom slíbíš, že je budeš pěkně poslouchat, tak tě pustíme. Autíčko se všechny značky naučilo, a slíbilo, že je bude poslouchat a taky poslouchalo. A od té doby už nikdy nebouralo. „“

Děti zkuste mi nakreslit s pomocí rodičů značku, na které byli hadi.

Děti, tady ten příběh je pohádka, my už víme, že pohádky vždy dopadnou dobře. Ve skutečnosti auta řídí řidiči, samy nejezdí, takže dopravní značky musí umět hlavně řidiči. To by dopadlo mnohem hůř, kdyby tatínek, nebo maminka neznali dopravní značky, a neposlouchali je.

Určitě se už těšíte na novou písničku. Dneska jsou to písničky dvě. Určitě si na ně vzpomenete a rádi si je se mnou zazpíváte.

První písnička je Auto, druhá jede auto z kopečka.

 

 

 

Pátek

Děti, pozor červená

Opakování :

Proč je duben měsícem bezpečnosti na silnicích?

Jelikož, se otepluje, děti vyrážejí na kola, na koloběžky, i mnozí řidiči vyjíždějí po zimě na silnice.

Co je důležité při jízdě na kolech, na koloběžkách?

No samozřejmě mít helmu, chrániče, jezdit jen tam, kde je to bezpečné, v doprovodu dospělé osoby.

Co jsou to dopravní značky, a k čemu slouží?

Jsou to vlastně piktogramy, pokyny zobrazené obrázky. Slouží k bezpečné, plynulé jízdě, k bezpečnému přecházení cesty.

K čemu slouží semafor?

Semafor řídí provoz na křižovatce, a říká chodcům, kdy mohou bezpečně přejít.

Jaké barvy má semafor, co znamenají?

Semafor pro řidiče má tři barvy – červená barva – stůj, oranžová barva – připrav se k jízdě, zelená – můžeš jet.

Semafor pro chodce má dvě barvy, panáčky. Stojící panáček je červený, panáček v pohybu je zelený.

Znáte děti nějaké dopravní značky? Značení?

 

 

Určitě znáte, značka u školky – trojúhelník dítě s rodičem – pozor děti s doprovodem, obdobný u školy trojúhelník uvnitř postavička děti – pozor děti, kolo v modrém kruhu – stezka pro kola…Značení na cestě, nám známá zebra, přechod pro chodce.

Co jsou to dopravní prostředky? A jaké znáte?

Dopravní prostředky jsou věci, stroje, které nás dopraví z jednoho místa na druhé. Jsou to auta, autobusy, vlaky, letadla, lodě, kola, koloběžky, a mnoho dalších.

 

Vás dnešní úkol:

Vybarvi na semaforu správnou barvou světlo, které na semaforu svítí.

Pozor, děti je to docela těžké.

 

Druhý úkol:

Jsou to značky, se kterými se budete setkávat už jako školáci, zkuste si je vybarvit.

 


Úterý 6.4.2021

Téma : Sluníčko se probudilo

Na tom našem dvorečku

Tak k nám konečně dorazilo to pravé jaro. My už děti víme, že jaro je roční doba, která je složena ze tří měsíců, a to březen, duben, květen.

Známe už jarní kytičky, první kytička je sněženka, a další kytičky jsou bledule, pomněnka, fialka, petrklíč, tulipán. Všechno se začíná zelenat, rozkvétají kočičky, zlatý déšť. Příroda se barví krásnými barvami, sluníčko už má i delší paprsky a začíná pořádně hřát.

Měsíc březen ukončil svou vládu Velikonocemi, kdy kluci chodili s pomlázkou, tatarem, po mrskačce, a dívky jim za jejich mrskání, darovaly vajíčka. Vajíčko je symbolem nového života, a jaro je doba, kdy se rodí mláďata. Příroda je velmi moudrá, protože v této době již je dost potravy, pro narozená zvířátka. My už víme, že se k nám z teplých krajin vracejí vlaštovky, skřivani, čápi, začínají si pomaloučku stavět hnízda pro své děti.

My si spolu děti budeme o zvířátkách a jejich mláďátkách povídat.

Zvířátka si rozdělujeme na domácí, lesní, polní, neboli volně žijící.

Zvířátka domácí jsou ta, která chováme u nás v našem domě, na dvorečku, a musíme se o ně postarat.

U vás v domě určitě někteří máte pejska, kočičku, křečka, morče, rybičky, kanárky, andulky, někdo dokonce v teráriu chová některá cizokrajná zvířata.

Zvířata, která chováme na dvorku, na zahradě známe určitě také, někteří je taky chováte, jsou to králíci, třeba máte i prasátka, kravičky uvidíte spíše jen v kravíně, koně ve stájích.

Cizokrajná zvířata známe jen z knížek z filmů, ale my máme to štěstí, že máme kousek krásnou zoologickou zahradu, kde tato zvířátka, uvidíte. Jsou to opičky, lvi, tygři, žirafy, sloni a mnoho dalších zvířat.

Lesní, polní zvířátka jsou ta, která žijí ve volné přírodě v lese nebo na poli. Všechny je děti dobře, známe. Jsou to zajíci, nepleťte si s králíky, jeleni, srnky, liška, veverka, medvěd, ježek.

Známe ještě zvířátka volně žijící ve vodě nebo u vody. Ve vodě žijí ryby, žáby. U vody žijí mlok, čolek, vydra, bobr. Určitě znáte i jiná zvířátka, na která jsem zapomněla.

Nesmíme zapomenout ještě na hmyz, je to sice neoblíbená skupina, jelikož si myslíme, že do této skupiny patří jen komáři, mouchy, vosy, pavouci ale patří sem i motýlci, berušky, včelky.

Pracovní list č. 1, bude pro vás hračka, čárou spojte zvířátka, která žijí na dvoře, a ta, která žijí na dvorečku. Zvířátka si pojmenujte, vykreslete.

Pro zopakování počítání je pro vás pracovní list č. 2 :

Slepička snáší vajíčka, vaším úkolem je do nůší, které jsou pod slepičkou nakreslit tolik vajíček, podle čísla, které je napsáno nad nůší.

 

Středa 7.4.2021

Téma : U nás na dvorečku

Už jsme se děti, seznámili, jaká zvířátka známe. Určitě je daleko více skupin zvířátek, ale s těmi se seznámíte ve škole. Pro nás je důležité vědět, že jsou zvířátka domácí, a volně žijící.

Taky jsme si řekli, že jaro je doba, kdy se rodí mláďata. Mláďata, to jsou vlastně děti zvířátek. Kuře, štěně, telátko, prostě každé mláďátko má svou maminku. My si spolu budeme o těchto mláďátkách povídat. Začneme třeba naším domácím mazlíčkem pejskem.

Maminka od pejska se nazývá fenka, tatínek je pes a jejich mláďě je štěně.

Maminka od kočky je kočka, tatínek kocour a mládě je kotě.

Maminka slepička, tatínek kohout a mláďě je kuře.

Pro příklad jsem vám uvedla ty nejznámější zvířátka, a vy si zkuste s maminkou, tatínkem popovídat o dalších mláďatech zvířátek.

Např.: Kráva, kůň, prase, ovečka, husa a co takový slon? Nebo tygr, lev…

Zvířátka, si můžeme ještě rozdělit podle toho, jestli mají na těle, kožíšek, nebo kůži s malými štětinkami, nebo peří.

Peří mají na svém těle ptáčci – jsou to vrabci, vlaštovky, skřivani, čápi, sovy, kteří žijí ve volné přírodě. Andulky, kanárci, papoušci, slepice, to jsou ptáčci, které chováme doma, nebo na dvorku.

Zvířata, která mají na svém těle kůži, nebo kůži s malinkými štětinkami, to jsou hlavně zvířata domácí, jako je kráva, prase, kůň, koza. Ve volné přírodě je to srnka, daněk, prase divoké – kanec.

Zvířata, která mají srst, kožíšek, jsou u nás doma naši pejskové, kočičky, křečci. Ve volné přírodě v kožíšku běhají lišky, vlci, kuny, medvědi.

Máme ale zvířátka, která nemají, kožíšek, ani peří, přemýšlejte…..

Jsou to ryby, ty mají kůži posetou šupinami. Nebo třeba ježek, ten si nosí na těle bodlinky, želva zase krunýř. Vy si děti, s rodiči určitě vzpomenete další zvířátka, které mají peří, srst (kožíšek).

Mezi zvířatky je ještě rozdíl v tom jak se narodí. Některá se rodí z vajíček, to jsou hlavně ptáci, hadi, želvy, a potom jsou to zvířátka, která se rodí jako živá zvířecí miminka. Tyto miminka, se řadí do skupiny savců, protože sají mateřské mléko.

Úkol pro vás děti je úplně jednoduchý.

Pracovní list. č.1 : Spoj čarou zvířátka se svými mláďaty a pojmenuj je.

Pracovní list č. 2 je ten samý úkol, jen si zvířátka spojíte od puntíku k puntíku.

Pracovní list č. 3 je hlavně o vaší pečlivosti, trpělivosti. Na pracovním listě přeškrtnete všechny kočky, a podtrhnete všechny pejsky. Pracujte pomaličku, pečlivě, trpělivě.

Čtvrtek 8.4.2021

Téma : U nás na dvorečku

My už děti víme, že máme jaro. Je to roční doba, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku. Vracejí se ptáčci z teplých krajin a je to doba, kdy se v přírodě rodí mláďata.

My už taky víme, že máme zvířata domácí, volně žijící. Zvířata, která mají peří, srst, kůži, šupiny, bodlinky.

Máme zvířátka, která si chováme pro radost, a zvířata chovaná pro užitek.

Zvířátka, která máme v naších domech, bytech jsou hlavně naši mazlíčci, pejsci, kočičky, křečci, rybičky, a některá exotická zvířátka.

Zvířátka chovaná pro užitek, to znamená, že je chováme k zajištění potravy, nebo některých ostatních věcí, které potřebuje člověk k žití.

K tomu, abychom si mohli dát k obědu maso, chováme krávy, prasata, kuřata, ryby. Krávy jsou důležité i proto, že nám dávají mléko, ze kterého se vyrábějí jogurty, sýry, máslo. Slepičky ty nám zase snášejí vajíčka, bez kterých si nedokážeme představit Velikonoce. Ovečka má srst, ze které se vyrábí vlna, kůže některých zvířatek se používá na výrobu kožených výrobků.

Ke všem zvířátkům, ať jsou to naši mazlíčkové, nebo žíjící ve volné přírodě, ty které žijí pro náš užitek, se děti chováme, vždy velmi hezky, neubližujeme jim, staráme se o ně. Veškerá láska ke všemu živému se nám všem mnohonásobně vrátí.

Váš dnešní úkol bude, vyrobit si svoji ovečku, pejska, kočičku.

Abychom si mohli vyrobit ovečku kudrnku, tak si nejprve procvičíme svoji ruku, dokreslíme beránkovi kožíšek.

Pěkně se posaďte, nohy pěkně pod stůl, nezapomeňte na správný úchop tužky a pomaličku, trpělivě pracujte. 

Když už jste si nacvičily beránkovi kudrlinky, můžete si podle vzoru vystřihnout beránka kudrnku, kterého si můžete polepit, pilinami ( pokud, máte), můžou to být i odřezky, které vám zůstanou po strouhání pastelek, kousíčky smotané vlny, můžete si nakreslit svého beránka, jako vždy vaší fantazii se meze nekladou.

 

                              

Tvoření pejska, kočičky….budete potřebovat nůžky, pastelky, lepidlo, papíry, pastelky. Není to těžká práce, vše jsme děti spolu už dělali, je to pouze skládání a lepení.

Pejsek

  

 

Kočička

  

   

Pátek 9.4.2021

Téma: U nás na dvorečku

My si děti zopakujeme co, my už všechno víme. Poproste rodiče, aby vám přečetly otázky a vy zkuste samy odpovídat.

Kolik je ročních dob? Máme 4 roční doby.

Zkuste si je vyjmenovat …..jaro, léto, podzim, zima

Která roční doba právě je? Je jaro.

Které měsíce do této doby patří? Březen, duben, květen.

Který měsíc právě je? Duben.

Které jsou typické znaky této roční doby? Probouzí se přírody, rozkvétají stromy, kytky, vracejí se ptáci z teplých krajin.

Zkuste vyjmenovat všechny měsíce v roce, dny v týdnu.

Význam Velikonoc? Jsou to svátky jara.

Vzpomenete si ještě, co jsou to fáze dne? Když přijdete do školky je ráno…( fáze dne je část dne ).

Zkusíte si vzpomenout na slova, která mají stejný název, ale úplně jiny význam? Zámek na kole – zámek pro prince, koruna na hlavě – koruna k placení …..

Naopak slova, která mají stejný význam, ale jinak se nazývají? Pes – hafák…

Slova, která mají opačný význam? Malý – velký

Co jsou to geometrické tvar? Čtverec……

Zkuste napsat číselnou řadu do 9…..

Vzpomeňte si na pojmy co je to za ….před…vedle…

Zkuste si vyjmenovat domácí zvířata, zvířata žijící v lese, a v ZOO…

Řekněte si mláďata některých zvířat…

Jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození to už je pro vás

určitě jen kontrolní otázka.

Všem vám děti věřím, že všechno víte, doufám, že se opravdu brzy uvidíme.

Poslední úkol, který pro vás mám je na pracovním listě a to dokreslit si zvířátka a pěkně si je vykreslit.

A naše oblíbené hudební okénko :

Písníčky znáte, zazpívejte si je společně, dodržujte rytmus, nekřičte, vzpomeňte si, co vám říkám….

“Zpěv není řev „

           Pondělí 29.3.2021

Upletl jsem pomlázku“

Tímto jarním týdnem nás budou provázet svátky jara. Co jsou svátky jara? Jsou to Velikonoce. My si spolu o těchto svátcích budeme povídat. Seznámíme se se symboly, tradicemi, s velikonočními zvyky a s pranostikami.

Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve.

Kde vznikl název Velikonoce? Je odvozen  od Veliké noci kdy Kristus vstal z mrtvých.

Výraz, který patří k velikonocům je Pašijový týden – je to poslední týden před Velikonocemi.

My už víme, že týden začíná pondělkem a to se ve velikonočním týdnu nazývá Modré pondělí, po pondělku je Žluté úterý. V tyto dny se ve všech chalupách gruntovalo – uklízelo.

Třetí den v týdnu je středa – v tomto týdnu se tento den nazývá Škaredá středa – nebo-li, sazometná středa – vymetají se saze z komína, v tento den by se lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce.

Čtvrtý den je čtvrtek, který je ve velikonočním týdnu, nazvaný Zelený čtvrtek – v tento den se jí zelená strava ( špenát, zelí), aby byl člověk celý rok zdravý.

Veliký pátek je spojen s magickými silami, otevíraly se hory, které vydávaly své poklady, a v tento den se nesmělo a v tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat.

Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo. Pekly se mazance i velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí nebo se vázaly březové metličky a zdobila se vajíčka.

Velikonoční neděle, měli bychom se rozdělit o jídlo, třeba i se zvířátky.

Velikonoční pondělí – dům od domu chodí chlapci za děvčaty s pomlázkami, jimi šlehali dívky i ženy – aby byly po celý rok zdravé, veselé a pilné, a dostávali malovaná vajíčka.

Kluci, proč dostáváte od děvčat za to, že je přijdete vymrskat, vajíčko, někde čokoládového zajíčka, beránka? Kde, se vzal název tataru?

Vajíčko – je to symbol plodnosti, života. V souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk vajíčka malovat.

Beránek – traduje se, že je symbolem nevinnosti, poslušnosti, čistoty, a jako pokrm patří k Velikonocům. Vy už znáte beránka jen čokoládového, nebo piškotového ozdobeného mašlí na vašem stole.

Zajíček – je to symbol jara, oslavuje příchod jara.

Pomlázka – u nás tatar, názvy pro pomlázku se liší podle krajů. Pomlázka vznikla od výrazu pomládka, od slova omladit.

Tak jsme se spolu, seznámili, s jarními svátky, se symboly Velikonoc.

Váš první úkol bude taky velikonoční. Nebude těžký, budete procvičovat úchop psacího náčiní. Hezky se posaďte, uvolněte si ruce, správně uchopte tužku, pastelku a trpělivě, pomaličku obkreslujte beránka – pracovní list

zajíček – pracovní list

Zkuste, aby tah byl plynulý, obkreslete si minimálně třikrát.

Máte i vzor jak správně tužku držet, kdyby, jste náhodou zapomněly.

Úterý 30.3.2021

„ Upletl jsem pomlázku“

My už jsme si spolu řekli, že mrskačka, velikonoční pomlázka, živá tradice, která je charakteristická pro české Velikonoce. Je to obyčej, kdy chlapci obcházejí domy s pomlázkou, (tatarem) spletenou z vrbového proutí a ozdobenou stuhami. Pomlázka, (tatar) je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti (omlazení). Šlehány jsou dívky a ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou za pomlázku jsou malovaná vajíčka.

Je velmi hezké když kluci, přijdete na mrskačku, řeknete básničku, která potěší určitě všechny dívky a ženy, které přijdete vymrskat.

My se spolu takovou básničku naučíme:

Upletl jsem pomlázku,

je hezčí než z obrázku.

Všechny holky, které znám,

navštívím a vymrskám.

Než mi dají vajíčko,

vyplatím je maličko.

Aby i dívky mohly koledníky překvapit, než jim dají vajíčko, mohou se naučit básničku, kterou mohou samy říci i babičce, tetě, protože na velikonoční koledování nemusejí chodit chlapci, je to oslava života pro všechny děti.

Kropenatá slepička,

snesla bílá vajíčka.

Obarvím je, vymaluji,

všechny chlapce podaruji.

Pentličky si nastříhám,

na pomlázku jim je dám.

 K pomlázce se nám krásně hodí náš úkol.

Děti, už jste zkoušely psát číslice, tak si krásně vyzdobíte vajíčka.

Každý řádek, bude mít na vajíčkách číslo, které je na prvním vajíčku.

Druhý pracovní list je zkouškou, zdali jste pečlivě obkreslovaly, beránka a zajíčka. Prvního zajíčka si zkuste obkreslit, ale druhého a třetího už musíte dokreslit samy.

Nezapomeňte na trpělivost, pečlivost při práci. Vzpomeňte si, co vám vždycky říkám, není to závod.

Přeji vám bohatou pomlázku, mrskačku.

         

Středa 31.3.2021

Jak jsme si už spolu řekli, tak odměnou koledníků jsou vajíčka.

Vajíčko je nejstarší symbol plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího života a vzkříšení.

V minulosti chodila na koledu především mládež a svobodná chasa. Odměnou koledníkům bylo vajíčko, bylo darem a předmětem zdobení. Nejoblíbenější barva byla červená. Slované pro tuto barvu mají název „ krasnaja“, odtud zřejmě vznikl název „kraslice“. Někteří historici uvádějí, že název kraslice vznikl od slova „krásniti“ či „krásliti“.

Vejce, která měla být darem za pomlázku, se nevařila, protože by tím ztratila kouzelnou moc. Vařila se pouze ta, která měla být snědena.

Časy, kdy hlavní odměnou koledníkům byla výhradně vajíčka, skončily asi před 50 lety. Nová doba přinesla i jiné zvyky: pestřejší stůl, bohatší koleda.

K velikonocům patří také velikonoční výzdoba:

My si spolu děti jednoduchou výzdobu uděláme. Budete potřebovat, tvrdý papír, špejli, mašličku, lepidlo, nůžky.

Podle přiložené šablonky si vystřihněte hlavičku zajíčka, pokud nemáte barevný tvrdý papír, klidně stříhejte i z měkkého bílého papíru, ale dvakrát a slepte dohromady, hlavičku si vykreslete, dokreslete si očička, fousky. Hotovou hlavičku si přilepte na špejli, ozdobte mašličkou.

       

To samé uděláte s kuřátkem. Vystřihnete si tělíčko, což je vlastně tvar vajíčka, vystřihnete si dvakrát, vystřihněte křídélka, slepte k sobě, nezapomeňte vložit křidélka. Pokud budete mít doma provázek, korálky, můžete vložit nožičky. Hotové kuřátko přilepte ke špejli. Doufám, že se vám tato výzdoba podaří a až si ji zapíchnete do květináče na okně, že udělá radost celé vaší rodině.

Čtvrtek 1.4.2021

Upletl jsem pomlázku“

Tak jak ke každému ročnímu období, my víme, že máme čtyři roční období, tak i každému měsíci, a těch máme dvanáct, se dají vymyslet pranostiky. Co je pranostika? Je to vlastně rčení, pořekadlo, lidová moudrost, předpověď, které se váže na roční dobu, měsíc, počasí.

K Velikonocům jsou tyto pranostiky.

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je teplé léto (to znamená, když bude ve čtvrtek před velikonocemi sníh, bude v létě teplo).

Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý (když bude v pátek prše, bude celý rok sucho).

Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.

Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.

Na Velikonoce jasno, bude laciné máslo.

Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten rok ovoce.

Vidíte děti, že velikonoční pranostiky jsou převážně o počasí. Uvidíme, jestli některá z nich bude pravdivá podle počasí, které bude o Velikonocích.

Nyní bych byla ráda, kdyby, jste poprosily maminku, tatínka, bráchu, sestru, a společně si přečetli, příběh zachráněná pomlázka.

   

 

Poslední úkol, který pro vás děti mám, vykreslete si pro radost, poslední obrázek. Můžete, nakreslit i svoji kraslici, ráda se na ně na všechny podívám.

Milé děti, přeji vám i vašim rodinám, veselé Velikonoce, pokud to jen trošku půjde, tak si kluci užijte bohatou mrskačku, mrskejte holky, maminky, babičky s citem, a s básničkou. Holčičky, přeji vám, ať vás ti bráchové, tatínci, dědečci opravdu mrskačkou jen polechtají, ať jste ve škole pilné, veselé, vy omladit nepotřebujete, vy mladé jste.

Moc se na vás těšíme, doufáme, že se brzy sejdeme v naší školce, ve třídě Rybiček.

A jako vždycky hudební okénko:

Zazpívejte si pro radost, pohodu, s mamkou, taťkou, bráchou. 

Pondělí 22.3.2021

„Co už umím, co už znám – chystáme se k zápisu „

Děti, už se blíží ten důležitý den, zápis.

I když je divná doba, a zápis proběhne opět netradičně, my si spolu zopakujeme, co už umíme, co známe, bude se vám to hodit ve škole. Určitě už víte je vaše jméno a příjmení – Jméno je tř. Jana a příjmení Nováková. Co už jsme spolu opakovali je datum vašeho narození – měly by, jste znát den narození, měsíc a rok narození. Vzpomeňte si děti, když jsme si povídali, kde bydlíte, tak jste měly úkol znát adresu svého bydliště – ulice, popřípadě číslo, město. Pokud budete moc šikovné tak budete, určitě vědět ve kterém státě bydlíte a to je Česká republika, a naše město je ve Zlínském kraji, město se jmenuje Zlín.

Přikládám vám děti první úkol a to je mapa naší republiky, zakreslete náš kraj a zkuste najít místo kde je naše město.

Poproste o pomoc rodiče.

Druhý úkol je skoro podobný zkuste najít na mapě své město, a vykreslete si naši vlajku. O obrázku si můžete s rodiči popovídat co všechno na něm vidíte – je tam název republiky, hlavní město republiky, symboly naší republiky, znak.

Protože jste velmi šikovné a chytré děti, tak určitě víte jak se jménem jmenuje maminka, tatínek, bráška, sestra. Vy, které jste to zapomněly tak vám to rodiče připomenou. A pokud budete vědět i povolání rodičů tak to bude super. Povolání je vlastně práce, kterou vaši rodiče vykonávají. Například mé povolání je učitelka.

Povídali jsme si spolu, že nám začalo jaro. My máme 4 roční období. My už víme, že do ročního období jaro patří – březen, duben, květen. Do ročního období léto patří – červen, červenec, srpen. Podzim je velmi jednoduchý patří tam – září, váš vstup do základní školy, říjen, listopad . Poslední a vámi velmi oblíbené roční období je zima – sem patří prosinec, leden, únor.

Když už víme, že máme 4 roční období, a každé roční období má 3 měsíce, tak zjistíme, že je to dohromady 12 měsíců a to je jeden rok. Zkuste si samy vyjmenovat postupně všechny měsíce v roce – leden, únor, březen, duben.

Každý měsíc se skládá z týdnů, první den v týdnu – je po neděli tak je to pondělí, druhý den v týdnu je úterý, uprostřed týdne je středa, čtvrtý den je čtvrtek, pátý den je pátek…víkend nám začíná sobotou, týden končí nedělí – kdy se nic nedělá. Určitě jste počítaly se mnou a napočítaly jste, že týden má 7 dnů.

Každý den začíná tím, že vstanete, umyjete se a v tom lepším případě jdete do školky, tato část dne se nazývá ráno, ve školce si hrajeme, chvilku pracujeme, jdeme na zahradu a tato část dne se nazývá dopoledne. Přijdeme ze zahrady, umyjeme se a jdeme obědvat a to je v poledne. Vaše málo oblíbená část odpočinku na lehátku, ale to je jen chvilka, pak už si hrajete, jdete s rodiči domů, tak to je odpoledne. Doma už si hrajete, díváte se na televizi a přijde večer. Den končí , když jdete spát a to je noc. Tyto časti dne se nazývají – fáze dne.

Zkusíme si spolu ještě zopakovat časové pojmy – to znamená například dnes je čtvrtek, tak dnes je časový pojem, zítra bude pátek – zítra je časový pojem, včera byla středa, pozítří bude sobota …..

Každé roční období má rozdílné počasí, zkuste si děti vzpomenout, jaké počasí máme v zimě – co je to mráz, co je sníh, led. Jaro, které právě máme je roční dobou plnou změn – začínají nám růst kytičky, rozkvétají stromy, rodí se mláďata. V létě si užíváme prázdniny, dovolené, je horko a převážně svítí sluníčko. Po létě přijde podzim, kdy se ochladí a příroda se začíná měnit, žloutne tráva a usychá, padá listí a příroda, zvířátka se chystají na zimu.

Doufám, že jste si na všechno vzpomněly, protože jste šikovné děti.

A honem se utíkejte  proběhnou ven, už si můžete vytáhnout i kola, koloběžky ….a nezapomeňte …no přece na přilbu, chrániče…buďte opatrní a jezděte jen tam kde je to bezpečné.

Úterý 23.3.2021

Tento týden pro vás děti bude převážně opakovací a věřím, že všechno hravě zvládnete.

Když spolu ve školce cvičíme tak vám řeknu stoupněte si za mně…..už víte kde to je ? A kdo je v této řadě první ( to jsem já ) a kdo poslední?(některý z kamarádů).Dalším pojmem je  když se rozpočítáváme do různých her tak vám řeknu stoupněte si do řady vedle sebe.  Zapátrejte v paměti když jsem stála já vedle mé pravé ruky stál jeden váš kamarád, vedle mé levé ruky stál druhý kamarád…kdo stál uprostřed? No přece já…to jsem ale stála čelem (obličejem ) k vám, když jsem se ale otočila bokem k vám tak jeden kamarád stál přede mnou a druhý za mnou. Toto jsou prostorové vztahy ,  zjednodušeně změny, pohyb v prostoru. Vypadá to velmi složitě, ale když si to doma vyzkoušíte, zjistíte jak jednoduché to je, že to všechno znáte a umíte.

Když se rozdělujeme při hrách do skupin tak někdy je ve skupině víc dětí a v druhé je míň – příklad: písnička: Měla babka 4 jabka a dědoušek jen 2 …o kolik měla babka víc jablek? O dvě….

Dej mi babko 1 jabko, budeme mít stejně ….kolik jablek dala babka dědouškovi, aby měli stejně?…..1 jablko  …A kolik vlastně měli jablek, když měli stejně ?……no přece 3….

Dostali jsme se spolu k opakování číslic  a geometrických tvarů, skoro všichni už umíte napočítat do 10 ( někteří i více ),zkoušeli jsme číslice i napsat, vaším úkolem bude do pracovního listu zkusit znovu napsat počet geometrických tvarů ( což už taky víme, že jsou to čtverec, trojúhelník, obdélník, kruh ). Nic nemusíte vykreslovat jen zkusit napsat správně číslici.

Dobře víte, že jsme již po vás chtěli aby jste se uměly podepsat, vím, že už to umíte tak druhý úkol bude pro vás taky hračka. V prvním řádku jsou písmena – napíšete kolik písmen….druhý řádek – kolik teček , napíšete počet….třetí řádek –kolik geometrických tvarů , čtvrtý řádek – kolik písmen. Pod hotovým pracovním listem se podepíšete – je tam řádek , kde je napsáno jméno.

 

Děti nezapomeňte na správné posezení u práce, a hlavně úchop tužky.

Středa 24.3.2021

Dneska si děti spolu zopakujeme další zajímavosti, které vy už dobře znáte.

Pro začátek si zkuste vytleskat své jméno a příjmení. Zkuste odpovědět, co slyšíte na začátku vašeho jména a příjmení, zkuste říci i jiná slova, která začínají na stejnou hlásku jako vaše jméno, příjmení.

př. Mi la na – na začátku slyšíme písmeno M…na stejné písmenko začínají slova  máma, mák, mléko…..

Pak jsou slova , která stejně znějí, ale mají úplně jiný význam, to jsou Homonyma – příklad : raketa na tenis – raketa, která letí do vesmíru,

zámek na dveřích – zámek pro princeznu…..

Pak jsou slova, která různě znějí, ale mají stejný význam to jsou Synonyma – příklad : pejsek – hafák, hřib – houba…….

Známe ještě slova, která jsou protikladem-Antonyma : Příklad

malý – velký, teplý – studený……

Zkusíme si spolu ještě stupňování slov – například slovo malý……menší.…nejmenší, velký …větší ….největší. ( to jsou přídavná jména)

Dům … domek ….domeček, stůl …..stolek …..stoleček ( to jsou podstatná jména )

Toto všechno se budete učit ve škole, my se s tím pouze seznamujeme.

Každá roční doba je něčím výjimečná – jaro , jak už jsme si řekli  je doba, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, začíná se zbarvovat – tráva se zelená, rozkvétají kytičky a stromy. Vracejí se ptáčci z teplých krajin.

My si spolu takový strom vytvoříme :

Pracovní list: budete potřebovat,  pastelky, lepidlo, nůžky

Na pracovním listu si v prvním řádku nakreslíte kytičky, v druhém řádku dokreslíte lístečky,  ve třetím řádku dokreslíte ptáčky. Vykreslíte kmen stromu, poté si vystřihnete lístečky a ptáčky, kdo bude chtít může i kytičky, je na vás děti kolik lístků, ptáčku si vystřihnete, minimální počet je 3 kusy a nalepíte je na vykreslený stromek.

Pracovní list je trochu těžší, ale věřím, že s pomocí sestry, bratra to zvládnete.

Budete potřebovat: nůžky, lepidlo, papír …

 

 

Pracovní list rozstříháte na čtverečky ze kterých zkusíte poskládat obrázek jak má být.

 

Čtvrtek 25.3.2021

Dnešní den začneme děti básničkou:

„ Co už umím „

I když jsem tak maličký,

zavážu si tkaničky.

Na prstech si spočítám,

kolik roků právě mám.

Červená je jahoda,

zelená je tráva,

už můžu jít do školy,

jsem už chlapík – sláva!

Všimly, jste si děti, že se v básničce objevily názvy barev, vy už barvy znáte zkuste si představit a říci i odstíny barev – příklad: červená, světle červená, růžová….. Pojmenujte všechny své pastelky správnou barvou.

Určitě děti když jste teď bohužel doma více sledujete počítač, vzpomenete si, když jsme si povídaly o našem těle, co je v našem těle „ takový počítač „? Ano je to mozek, důležitým orgánem v našem těle je srdíčko, plíce, žaludek, střeva. Víte ještě kde je máte ve svém těle?

K čemu slouží kostra, svaly, kůže? Kostra – drží celé tělo, svaly umožňují pohyb těla, kůže pokrývá povrch těla.

A vzpomenete si na důležitých 5 smyslů? Je to zrak, čich, hmat, sluch, chuť.

Jednoduchý úkol zvedněte pravou ruku, levou…..pravou nohu, levou.

Tak a dnešní úkol pro vás děti je, nakreslete postavu sebe, nebo brášky, nebo sestry. Nezapomeňte na detaily –krk, prsty, uši, oči, řasy, oblečení .Jako druhý úkol nakreslete celou rodinu pohromadě, dokážete to? Je to maminka, tatínek a vaši sourozenci …

Těším se na vaše portréty.

 

Pátek 26.3.2021

Celým tímto týdnem nás provázela příprava k zápisu. Věřím, že to pro vás nebylo tak náročné, všechno víte, a umíte.

Jen bych chtěla připomenout zavazování tkaniček, kdo neumíte, zkoušejte.

Abychom si trochu odpočinuli od práce tak bychom si mohli zopakovat písničky, které již umíme. Je jich hodně, ale vybereme si jen ty, které mají nějaký vztah k tomu, co jsme si tady v tomto týdnu připomínali.

Tak určitě to bude písnička  – jaro, léto podzim, zima

– jaro letí a uvíjíme věneček

A jen na závěr malinký úkol, na pracovním listě zakroužkujte to, co si myslíte, že by si měl Kuliferda vzít do školy, čárou tyto zakroužkované věci spojte s aktovkou.

A pro trošku srandy si zazpíváme tak oblíbenou Námořnickou.

Konečně i vaši rodiče uslyší tuto písničku, a omluví, některá slovíčka.Pondělí 15.3.2021

Povídání dětí s rodiči:

Děti, určitě jste si všimly, že se nám něco změnilo. Ano, mění se nám příroda, počasí a roční období. Víc nám začalo svítit sluníčko, den se nám prodlužuje – to znamená, že ráno vstáváme a není tma a odpoledne můžeme být déle venku, protože ještě není tma. Venku už se nemusíme tolik oblékat, je teplo. Určitě jste si všimly, že se začala víc zelenat tráva, vykukují první kytičky. „Které to jsou ty úplně první? No, přece sněženky.“ To jsou kvítečky, které dokáží vyrůst i ve sněhu. My už víme, že básničky píše pan spisovatel a ten o této kytičce napsal krásnou básničku.

Jsem statečná květinka,

jmenuji se sněženka,

volám sestry kytičky,

vystrčte své hlavičky.“

 

 

 

 

Jakmile uvidíme sněženky, tak je tady jaro. My už víme, že jaro je roční období, ve kterém kralují měsíce březen – ten právě je, duben – měsíc, kdy se oslavují Velikonoce, rodí se mláďátka, květen – měsíc kdy vše kvete. Zároveň si můžeme zopakovat ostatní roční období a měsíce, které do těchto období patří.

Jaro je měsíc, kdy nekvetou jenom sněženky, ale i ostatní kytičky, jako jsou krokusy, bledule, fialky, sedmikrásky, konvalinky, pampelišky a kočičky. Kočičky rostou na malém stromě, který se jmenuje vrba jíva, kočičky jsme jim začali říkat proto, že květy připomínají heboučké pacičky kočiček. Tyto keříčky si děti jen prohlížejte, netrhejte, vím láká to mít je ve vázičce, ale je to první potrava pro včeličky, které na jaře po dlouhé zimě vylétají z úlů a hladové hledají něco k jídlu.

Jak jsme si již říkali, na jaře se mění počasí, to znamená, že už je víc slunečných dnů, je tepleji, někdy se zima nechce se svou vládou rozloučit, tak může i zasněžit, ale postupně se sníh mění v déšť. „Kdo z vás si děti vzpomene proč nesněží, když je teplo, ale prší?“ 

Začátkem jara sluníčko má ještě krátké paprsky, moc nehřeje, ale i tak je pro nás velmi zdraví prospěšné. V přírodě na jaře uvidíte krásně se zelenat trávu, rozkvétat kytičky, keře, stromy, ale uvidíte i zvířátka, které patří do skupiny, která se jmenuje hmyz a to jsou včelky, berušky, mravenci vylézají z mraveniště, žížaly, motýlci, ploštice a námi neoblíbené mouchy , které jsou potravou pro ptáčky, kteří přezimovali u nás, a my je krmili, aby zimu přečkali a i pro ptáčky, kteří se k nám vracejí z letních krajin jako vlaštovky, čápi, skřivani. Zkuste si děti vzpomenout proč někteří ptáčci odlétají do teplých krajin?

 

 

 

Úterý 16.3.2021

Už jsme si děti řekli, že nám začalo nové roční období a je to JARO.

Do tohoto období patří měsíc březen, duben, květen.

Jaro je krásné roční období, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku.

První kytička, která dokáže vyrůst i pod zbytky sněhu je sněženka.

Určitě už jste ji někde objevily při procházce.

My si spolu tyto sněženky vyrobíme .

Budeme potřebovat bílý papír ( třeba papír do tiskárny ),lepidlo, nůžky,

zelený papír, nebo zelené pastelky.

Vyrobíme si různé sněženky :

Sněženka č.1 :

Ustřihnete si papír ve tvaru čtverce, tento papír přeložíte na půl (vzpomeňte si

jak jsme skládali papírové čepice), poté přehnete dva rožky do středu.

   

Sněženka č.2 :

Vystřihnete si malá kolečka ( poproste rodiče, ať vám tato kolečka nakreslí, na dvě sněženky potřebujete 4 kolečka ), tyto přehnete napůl, vložíte do sebe a slepíte, do slepené sněženky vlepte malý proužek ( ústřižek bílého papíru ).

   

Sněženka č.3 :

  

Předkreslete si na papír tvar srdíčka, pokud možno stejné velikosti, srdíčka si vystřihněte , přehněte na půl, tyto napůl složená srdíčka slepujete k sobě. Všechny postupy výroby sněženek jsem vyrobila a dokládám, aby jste to dobře zvládly. Pokud jste zvládly udělat všechny tři sněženky, tak jste opravdu super. Teď už zbývá, abyste si nastříhaly proužky zeleného papíru, zkuste ať jsou rovné, na šířce nezáleží, bude to tráva a ta je taky různě široká. Tak a teď trávu, proužky nalepte na papír a na tuto trávu nalepte vaše sněženky. A máte hotovo.

Pokud nemáte doma zelený papír klidně trávu nakreslete pastelkami, nebo ještě lepší namalujte barvami. Už se strašně těším na vaše sněženky.

Už jsme děti dlouho seděli, měli bychom se spolu všichni protáhnout, pozvěte mamku, taťku, sourozence a společně si zatancujte oblíbený taneček „Beruška“.

Středa 17.3.2021

Už jsme si spolu děti řekl, jaké změny se odehrávají v přírodě, jak se nám mění počasí. Začínají nám růst kytičky, tráva, ale trávu i  kytičky někdo zasadil. Tráva, kytičky rostou ze semínek, která se právě na jaře sadí do země, země se musí pro tato semínka připravit, vy kteří bydlíte v domku se zahrádkou víte, že zem, když už není zmrzlá se musí nejdříve porýt. My spolu nebudeme rýt, ale vy si zem poryjete s naším pracovitým dědečkem – to je váš pracovní list.

 

 

Dbejte prosím na správné sezení – nohy pod stůl, opřít lokty, uvolnit ruce a důležitý je správný úchop tužky. Pracujte pomalu, ale pečlivě.

 

 

 

 

 

 

Pracovní list bude pro vás hračka, budete vykreslovat zvířátka podle návodu, zkuste pracovat při kreslení pečlivě a nepřetahovat.

 

 

 

 

 

 

Teď už utíkejte ven do přírody a podívejte se co se všechno ve vašem okolí změnilo, pokud půjdete s rodiči do lesa, pomozte přírodě třeba i tím, že na procházce posbíráte odpadky, které tam lidé odhodili. Příroda si od nás péči zaslouží.

Čtvrtek 18.3.2021

Už jsme si děti spolu povídali jak se na jaře mění příroda a počasí, i když momentálně je venku počasí spíše aprílové .

Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem.

Tato pranostika odpovídá počasí, které je za okny. Všichni se už těšíme až bude teplo, uklidíme teplé bundy, oteplovačky, vytáhneme kola, koloběžky a budeme si užívat teplé počasí. K jarnímu počasí patří i jarní písnička, které nám zpříjemní náladu a zapomeneme i na to, že venku je zrovna spíše zimní počasí. Pozvěte ke zpěvu i maminku, tatínka, brášku, sestřičky. Jak už jsme si říkali zkoušíme dodržovat rytmus písničky, tempo.

Rozezpíváme se naší oblíbenou písničkou – Halí, belí

1.Nová písnička se jmenuje „Jaro letí“

  1. Jaro letí, jaro letí

má zelená křidélka,

sukýnku má z konvalinek,

za kloboučkem motýlka.

  1. Kde se vzaly, tu se vzaly,

pampelišky v trávničku,

obracejí za sluníčkem,

svojí zlatou hlavičku.

 

Písnička je jednoduchá, zpíváme na melodii pec nám spadla a jako obvykle si můžete u maminky v kuchyni půjčit doprovodné hudební nástroje, zavolat mamku, taťku a společně si zazpívat.

Písničky „Jaro letí“ a „Uvíjíme věneček“ si můžete pustit zde:

 

2. Druhá písnička je zároveň taneček, který se naučíme spolu až sejdeme.

 

3. Poslední písničku už znáte, už jsme ji spolu zpívali, hodí se k  jarnímu tématu, protože na jaře se rodí mláďat.

Pátek 19.3.2021

Opakování :

Děti poproste rodiče ať vám položí otázku a zkuste samy odpovědět :

  1. Které roční období nám právě začalo?
  2. Které měsíce do tohoto období patří?
  3. Který měsíc máme?
  4. Která kytička vyroste úplně první?
  5. Znáte i jiné jarní kytičky?
  6. Vzpomenete si na básničku o sněžence?
  7. Jak se změnila příroda?
  8. Kteří ptáčci se nám vrací z teplých krajin ?

Tak a teď hádanky pro vás i pro vaše rodiče:

  1. Sedí holka u potoka, kvete a je modrooká.

  2. Hlavička kulatá a vlásky ze zlata, foukni její chmýří po trávě se šíří.

  3. Fialově kvetu, zjara se mám k světu, když se skryji v křoví, má vůně to poví.

  Určitě už všichni víte správnou odpověď.

Tak jako i my se těšíme na jaro tak se na jaro těší holčička Andulka, poproste rodiče, nebo sourozence, ať vám tento příběh přečtou.

 


 

Abychom si procvičili správný úchop tužky, správné posezení , uvolněnou ruku, k tomu máte pracovní list. 

Na tomto pracovním listu dokreslete kapky deště, sluníčku dokreslete paprsky, kytičkám puntíkaté stopky, kytičkám okvětní lístky.

 

 

  

 

Poslední pracovní listy už jsou pro radost je na vás zdali si je vykreslíte, nebo si nakreslíte své jarní kytičky, které jste viděli někde v přírodě nebo na zahrádce.

 

 

 

 

 

 


pondělí 1.3.2021 

Povídání s rodiči :

Už jsme si děti společně povídali o pohádkách, jak vznikaly. Společně si to zopakujeme. V dřívějších dobách lidé neznali knížky, televize, počítače, které jsou pro nás tak běžné. Chtěli ale svým dětem před spaní povídat příběhy, pohádky, které si vymýšleli. Vystupovali v nich princové, princezny, draci. Později si tyto pohádky chtěli uchovat a tak vznikaly knihy. Nebyly to knížky, které známe z dnešní doby, pohádky se psaly na kousky kůže. Až později vznikly knížky papírové.

Otázka pro vás děti : „ Víte jak vzniká papír?“ Určitě víte, že papír se vyrábí ze dřeva. Je to velmi složitý proces.

Knihu napíše spisovatel – autor, obrázky do knihy namaluje malíř – ilustrátor. Tato kniha se vytiskne v tiskárně – kde pracuje tiskař. Kniha se sváže a to má na starosti – vazač knih. Tento proces je velmi složitý a zdlouhavý než se k nám kniha dostane.

Otázka pro vás děti : „ Jak zacházíme s knihami?“ Samozřejmě, že s knihami zacházíme slušně, aby nám tyto knihy vydržely co nejdéle i pro naši budoucí generaci.

Tak děti, vy jste si měli s rodiči, sestrou nebo s babičkou přečíst, povyprávět nějakou oblíbenou knihu z vaší knihovny, pokud jste to ještě nestihly, zkuste to dohnat a popovídejte si nějaký oblíbený příběh, pohádku.

úterý 2.3.2021

Tak už děti víme jak a proč vznikaly knihy. „Víte jaké druhy knih máme?“ Zkuste se doma podívat do své knihovny. Určitě tam máte knihy pohádkové, obrázkové, knihy o přírodě, o zvířátkách. Zanedlouho budete mít knihy – školní učebnice. Existuje mnoho knížek, ale nemůžete mít doma všechny. Proto abyste si všechny knížky nemusely kupovat, můžete se přihlásit do knihovny. Co to je knihovna? Knihovna to je vlastně veliká půjčovna knížek. Je zde veliký výběr a určitě si vyberete jak vy tak i vaši rodiče. Abyste si knihovnu trošičku představily – vykreslete si svou.

středa 3.3.2021

Děti dostaly jste ode mě vytvořenou knížku. Váš dnešní úkol bude vytvořit svou vlastní knihu. Určitě jste si zapamatovaly, že knížka má hlavní stránku s názvem knihy –  poproste rodiče aby Vám s nápisem pomohly.

Jelikož ještě neumíte psát, tak se nestanete spisovatelem, ale svou knihu nakreslíte. Nechám na vaší fantazii o čem knížka bude – jestli to bude pohádka, nebo kniha o vaší rodině, či oblíbená hra.

Už se moc těším, až si společně knížky prohlédneme.

čtvrtek 4.3.2021

V měsíci březnu si knížky připomínáme z celého roku asi nejvíce, protože  březen je  prvním jarním měsícem, ale i zároveň měsícem knihy. Kniha je pro nás velmi důležitá, učíme se z ní číst, dovídáme se spoustu zajímavostí, přečteme si pohádky, příběhy. Knihy tvoří věty, ty jsou složeny ze slov, slova jsou z hlásek. To všechno se budete učit ve škole.

Písmenka zatím nepoznáte, ale zkuste najít obrázky, které začínají na hlásku P – zakroužkujte je.

Druhý pracovní list – zakroužkujte  obrázky, které začínají na hlásku R.

Jste šikovné děti a určitě si vyzkoušejte určit, na kterou hlásku začíná vaše jméno a příjmení, můžete si zkusit také jméno maminky a tatínka.
Tak a teď pozvěte rodiče a společně si zazpívejte:

Rozezpíváme se:

„Halí, belí, kdo vzal zelí už se potom pátrá,

kočka není k nalezení pes má radši játra.

Vypadá to na králíka ten rád zelí chroustá,

ještě více na zajíce, je jich tady spousta.

 

A pokračujeme písničkou „Kopřiva“

Nová písnička pro Vás je :  Jaro, léto , podzim, zima….Zkuste si ji zazpívat.

Vezměte si vařečky a zkuste písničky doprovázet. Vzpomeňte si co jsme si říkali o rytmu a zkuste ťukat do rytmu.

pátek 5.3.2021

Zopakujeme si co už víme o knize: Proč vznikla kniha? Z čeho se vyrábí papír? Kdo je to spisovatel? Kdo je ilustrátor? Kdo je tiskař? Kdo knihu váže? Jaké knihy znáte?

Já vím, že všichni jste odpověděly naprosto správně.

V knížkách se píši i básničky, které jsou rýmované –  to znamená, že slova končí na stejnou hlásku, slabiku.

Máte k tomu pracovní list – rýmovačka není hračka, zkuste najít dvojice, které končí na stejnou slabiku a spojte je čarou.

Zopakujeme si společně homonyma – to jsou slova, která mají stejný název, ale úplně jiný význam, např. kohoutek (na vodu) – kohoutek  (ptáček), koruna (princezny) – koruna na placení. Najděte na pracovním listu věci , které mají stejný název, ale jiný význam a spojte je čarou.

Ještě si zopakujeme geometrické tvary – nakreslete do políček geometrické tvary přesně podle pokynů – velký, menší, nejmenší.