Oznámení o výši úplaty na školní rok 2024/2025 

Školné na rok 2024/2025 zde: 2024_2025_výše školnéhoSeznam přijatých dětí na školní rok 2024/2025 zdePřijaté děti 2024_2025

– schůzka rodičů nově přijatých dětí bude probíhat 27. 6. 2024 od 15:30 hod, účast alespoň 1 rodiče nutná (bez přítomnosti dětí)

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ, KTERÉ DOLOŽÍTE PO PŘIJETÍ VAŠEHO DÍTĚTE DO MŠ:

 1. Evidenční list dítěte, který je třeba potvrdit u dětského lékaře, než jej na schůzce odevzdáte – ke stažení zde: evidenční list
 2. Dohoda o docházce, přihláška ke stravování ke stažení zdeDohoda o docházce, stravné
 3. Zmocnění k odvádění ke stažení zde: Zmocnění k odvádění
 4. Souhlas foto, video ke stažení zde: Svolení+souhlas-škola-foto+video
 5. Souhlas s inkasem ke stažení zde:  Dohoda o zřízení inkasa Dohoda o zřízení inkasa

– adaptační dny pro nově přijaté děti se uskuteční o prázdninách od 15.7. do 2.8.2024, po domluvě s rodiči ZÁPIS DO MŠ SE KONÁ DNE: 14.5.2024 od 8h -12h, 13h-16h.

 

Elektronická  registrace k  zápisu

Od 12. 4. 2024 do 12. 5. 2024

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025:

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona.  Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

V případě mateřských škol, které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem a pro Církevní základní školu a mateřskou školu Zlín platí stanovený termín 14. 5. 2024 OD 08:00 DO 12:00 HODIN A OD 13:00 DO 16:00 HODIN. 

V tuto dobu se do mateřské školy dostaví zákonný zástupce dítěte, který si přeje předat žádost a další doklady osobně.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením na žádost od praktického dětského lékaře.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Postup mateřské školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1. Pro dálkové podání žádosti je možné využít datovou schránku školy:  r5zk4q3

2. Pro využití podání žádosti e-mailem je stanoven e-mail: mspotoky@seznam.cz – e-mail je nutné zaslat s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží. Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem.

3. Podání žádosti poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

4. Pro možnost osobního podání žádosti stanovil ředitel následující postup:

– rodiče mají možnost využít rezervačního systému a to v rámci stránek www.zapisdomszlin.cz

– žádáme rodiče o maximální využití této možnosti

– k předání žádosti se dostaví rodiče bez dětí a to max. 5 min před rezervovaným termínem

– po předání žádosti a její kontrole rodiče neprodleně opustí místo zápisu

–  bez rezervace v systému budou uchazeči odbaveni v pořadí příchodu dle kapacitních možností

Další postup:

 v zákonné lhůtě zveřejní ředitel školy seznam přijatých dětí a to jednak na webových stránkách školy a také na vstupních dveřích do obou budov školy

– žádáme rodiče dětí, které k nám nakonec nenastoupí o sdělení této informace na e-mail: mspotoky@seznam.cz, uvolníte tak místo ostatním uchazečům

– schůzka rodičů nově přijatých dětí bude probíhat 27. 6. 2024 od 15:30 hod, účast alespoň 1 rodiče nutná (bez přítomnosti dětí)

– rozhodnutí o přijetí, dokumenty a informace potřebné k nástupu do MŠ obdrží rodiče přijatých dětí na této schůzce rodičů, rozhodnutí o nepřijetí dětí budou zaslány na adresu trvalého bydliště uvedeného v žádosti

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ, KTERÉ DOLOŽÍTE PO PŘIJETÍ VAŠEHO DÍTĚTE DO MŠ:

 1. Evidenční list dítěte, který je třeba potvrdit u dětského lékaře – ke stažení zde: evidenční list
 2. Dohoda o docházce, přihláška ke stravování ke stažení zdeDohoda o docházce, stravné
 3. Zmocnění k odvádění ke stažení zde: Zmocnění k odvádění
 4. Souhlas foto, video ke stažení zde: Svolení+souhlas-škola-foto+video
 5. Souhlas s inkasem ke stažení zde:  Dohoda o zřízení inkasa Dohoda o zřízení inkasa

DOKUMENTY, KRERÉ SI S SEBOU PŘINESTE K ZÁPISU:

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Na žádosti jsou nutné podpisy obou zákonných zástupců. ke stažení na www.zapisdomszlin.cz
 2. Rodný list dítěte
 3. Občanský průkaz
 4. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba potvrdit u dětského lékaře! Dítě, které má povinné předškolní vzdělávání, 5 let a více, potvrzení o očkování mít nemusí.


 Uzavření MŠ v období letních prázdnin

Vážení rodiče, 

Mateřská škola Zlín, Potoky 4224, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem Statutárním městem Zlín oznamuje, že během letních prázdnin 2024 bude provoz přerušen v termínu od 1. 7. – 12. 7. 2024 a v termínu od 5. 8. – 30. 8. 2024.

MŠ bude v provozu v období od 15. 7. – 2. 8. 2024. 

Po dobu přerušení provozu naší MŠ si rodiče mohou zajistit přijetí svého dítěte do jiné mateřské školy v okolí, která bude po toto období v provozu. Jedná se o MŠ Kúty 1963, MŠ Sokolská 3961, MŠ Knesla nebo MŠ Slínová 4225. Žádosti o přijetí na léto do těchto MŠ budou školy přijímat dne 23. 5. 2024 mezi 13:00 – 15:30 hodinou. Žádosti o přijetí najdete na webových stránkách jednotlivých škol. Na vyžádání od nás obdržíte kopii Evidenčního listu, případně jiného dokumentu s informací o očkování dítěte, který předložíte společně se žádostí.

V odkazu najdete přehled uzavření mateřských škol o letních prázdninách:

Přehled uzavření mateřských škol ke stažení ZDE

Projednání přerušení provozu mateřských škol ke stažení ZDE

Žádost o přijetí v období letních prázdnin zde: zadost na prázdniny 2023 2024
Vážení rodiče,

naše MŠ se zapojila do projektu Pěšky do škol, informace k projektu najdete zde: letak-rodice , desatero-tabulkapesi-den_hrabrozura_BachaDU_webmoje-mesto.Vážení rodiče,

od 1.9.2023 se budou všechny děti scházet do 7h ve třídě Šnečků a odpoledne od 15,30h se budou rozcházet ve třídě Želviček.Vážení rodiče,

školní rok 2023/2024 začíná v MŠ Potoky od 1.9.2023.Vážení rodiče, 

pro usnadnění a zlepšení komunikace mezi vámi a MŠ, jsme se rozhodli pro používání aplikace NASEMS. Přečtěte si prosím leták – čtěte zde:nasems_letak. Na třídních schůzkách v jednotlivých třídách obdržíte přístupové heslo a informace k aplikaci.INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIJATÝCH NA LETNÍ PRÁZDNINY – Z JINÝCH ŠKOLEK:

Vážení rodiče,

hlaste se první den ve třídě Želviček, vchod od parkoviště dole vlevo. Dětem vemte papuče, pyžamo a věci na převlečení. Platby za školné a stravné budete platit v hotovosti na konci docházky.V případě dotazů volejte:). Těšíme se na vás.INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Vemte si prosím s sebou vyplněné a podepsané dokumenty potřebné k přijetí dítěte do MŠ.

Evidenční list dítěte -musí být potvrzený od lékaře! ke stažení zde: evidenční list

Dohoda o docházce, přihláška ke stravování ke stažení zdeDohoda o docházce, stravné

Zmocnění k odvádění ke stažení zde:zmocnění k odvádění

Souhlas foto, video ke stažení zde. Svolení+souhlas-škola-foto+video

Souhlas s inkasem ke stažení zde:  Dohoda o zřízení inkasa Dohoda o zřízení inkasa

Informace pro rodiče nově přijatých dětí Informace pro rodiče 2023_2024 zde: Informace pro rodiče 2023_2024Vážení rodiče, 

v odkazu najdete přehled uzavření mateřských škol o letních prázdninách zde OZNAMUJEME letní provoz:

Přerušení provozu MŠ – prázdniny 2024

Uzavření MŠ Potoky v období letních prázdin:Preruseni provozu – hlavni prazdniny 2024

Informace o přijetí na prázdninový provoz do naší MŠ:

Na období otevření naší mateřské školy je možné zažádat o přijetí dítěte z jiné mateřské školy, a to pouze v případě uzavření vlastní kmenové mateřské školy.

Pro osobní odevzdání vyplněné žádosti a kopie potvrzení o očkování z kmenové MŠ : je stanoven termín 23. května 2024 v době od 13:00 do 15:30 hodin. 

Žádost o přijetí v období letních prázdnin zde: zadost na prázdniny ZAMYKÁNÍ BRÁNY

Z bezpečnostních důvodů se bude brána mateřské školy zamykat v časech: 8:05 – 12:00 & 12:20 – 14:10.

Toto opatření platí na základě pohybu cizí osoby v areálu MŠ a krádeže.

Více informací najdete na nástěnkách, případně Vám na vše odpoví třídní učitelky.DOPOLEDNÍ LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA

Vážení rodiče,

lyžařský klub Nordika Ski Zlín a Svah Zlín nabízí dopolední lyžařskou školičku pro děti od 4 do 6-ti let. Kurz bude od 17.1.2023 do 26.1.2023 v dopoledních hodinách. Děti přivezete na svah, předáte instruktorovi a ze svahu přivezou děti autobusem do školy k obědu. Děti dostanou kompletní lyžařské vybavení. Veškeré dotazy vám zodpoví pan Potůček  mob.739 365 915.

 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Organizace šk. roku 2023 2024OZNÁMENÍ O VÝŠI ÚPLATY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Školné na rok 2023/2024 zde: výše školného21_Směrnice-ke-stanovení-úplaty-za-předškolní-vzdělávání-v-mš-–-2023_2024 (1)

        ZDRAŽENÍ STRAVNÉHO

Vážení rodiče,

jelikož došlo v letošním roce k vysokému nárůstu cen potravin, zdražili jsme stravné od 1.9.2022. OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Vážení rodiče, 

od 1.3.2021 budou změněna telefonní čísla pro omlouvání dětí.