Naše mateřská škola přispívá již 40 let k výchově a vzdělávání dětí ve městě Zlíně. Provoz mateřské školy byl zahájen v roce 1976, kdy byla vystavena jako „svitovská“ mateřská škola. Zpočátku byla proto využívána zejména rodiči dětí zaměstnaných v továrně Svit. V 90. letech 20. století přešla mateřská škola pod správu města Zlín a stala se tak mateřskou školou otevřenou pro děti celého okolí. V lednu roku 1993 získala mateřská škola právní subjektivitu a jejím statutárním zástupcem je ředitelka mateřské školy.

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v blízkosti centra města. Je obklopena rozsáhlou zahradou s mnoha herními prvky, která v letech 2013- 2014 prošla rekonstrukcí.

Budova mateřské školy je jednopodlažní a je koncipována pro 112 dětí. Děti jsou do tříd řazeny podle věku, kde se dostatečně přihlíží na jejich vývojové, kognitivní, sociální a emocionální potřeby V budově se nacházejí 4 třídy. Každá z nich má svou hernu, šatnu, sociální zařízení a přípravnu jídla. Součástí mateřské školy je kuchyně, která prošla v roce 2011 rekonstrukcí.

Našim cílem je vytvářet klidnou a pohodovou atmosféru, vzájemnou důvěru mezi dětmi a zaměstnanci a tuto celkovou pohodu a důvěru vnést i mezi rodiče. Dbáme na harmonický rozvoj dětí ve všech oblastech, přičemž přihlížíme k jejich individuálním potřebám. Chceme ukázat jak odborné, tak i laické veřejnosti, že je mateřská škola důležitou součástí života dítěte.