Provoz mateřské školy:

Pondělí – pátek 6:15 – 16:30
Prázdninový provoz 6:15 – 16:00

Režim dne v MŠ:

6:15 – 7:00 děti se scházejí ve třídě Šnečků
7:00 – 9:00 ranní činnosti, volné hry dětí, individuální práce s dětmi, ranní cvičení, ranní kruh
7:30 – 8:30 průběžné podávání snídaně
8:30 – 9:30 spontánní a řízené činnosti
9:30 – 9:45 svačinka
9:45 – 11:15 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:15 – 11:30 hygiena, příprava na oběd
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 12:30 hygiena, příprava na odpočinek
12:30 – 13:50 polední odpočinek, poslech pohádky, relaxační hudby
13:50 – 14:15 odpolední svačinka
14:15 – 16:00 rozcházení dětí, volné hry, individuální činnosti
16:00 – 16:30 volné hry ve třídě Želviček, rozcházení dětí

V závislosti na počasí upravujeme délku pobytu venku v dopoledních hodinách. Při pěkném počasí zařazujeme pobyt venku také v odpoledních hodinách.

Režim dne se přizpůsobuje aktuální situaci a potřebám dětí, akcím pořádaných v MŠ i mimo ni (kino, divadlo, basketball, akce města Zlín apod.)