Třídní učitelky:
                                                                                                                                 Bc. Jana Knotková, Kateřina Pekařová

 

Třída šnečků je určena pro děti ve věku 4 – 5 let. Děti se zde učí mimo jiné samostatnosti, dodržování hygienických a společenských zásad. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na získávání základních vědomostí a dovedností přiměřených věku dětí. Paní učitelky přihlížejí k jejich individuálním potřebám. Dětem ve třídě šnečků je nabízen výtvarný kroužek. Pravidelně se účastní cvičení v basketbalové hale ve Zlíně pod vedením zkušených trenérů, divadelních představení, navštěvují kino, akce města Zlín apod.