Třídní učitelky:

Eliška Kouřilová, Natálie Hollá                                     

                                                                                                                                 

Třída Šnečků je určena pro děti ve věku 4 – 5 let. Děti se zde učí mimo jiné samostatnosti, dodržování hygienických a společenských zásad. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na získávání základních vědomostí a dovedností přiměřených věku dětí. Paní učitelky přihlížejí k jejich individuálním potřebám. Dětem ve třídě Šnečků se pravidelně účastní divadelních představení, navštěvují kino, akce města Zlín apod.