Třídní učitelky:

Iveta Šlapalová, Michaela Mališková

asistent pedagoga: Eva Ječmenová
                                                                                                                       
                                                                                                                                 

Třída šnečků je určena pro děti ve věku 4 – 5 let. Děti se zde učí mimo jiné samostatnosti, dodržování hygienických a společenských zásad. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na získávání základních vědomostí a dovedností přiměřených věku dětí. Paní učitelky přihlížejí k jejich individuálním potřebám. Dětem ve třídě šnečků se pravidelně účastní divadelních představení, navštěvují kino, akce města Zlín apod.