Třídní učitelky:
                                                                                                                                    Bc. Lenka Neubauerová, Bc. Barbora Hovadíková                                               školní asistent: Martina Juříčková

 

Třída kačenek je určena pro děti ve věku 4 – 6 let. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na předškolní přípravu (u dětí 4 letých jsou jednotlivé činnosti přizpůsobeny jejich věku).  Paní učitelky volí jednotlivé činnosti dle individuálních potřeb dětí tak, aby jim co nejvíce usnadnili vstup do základní školy. Dětem ve třídě kačenek je nabízen výtvarný kroužek a na jaře výuka plavání. Pravidelně se účastní cvičení v basketbalové hale ve Zlíně pod vedením zkušených trenérů, divadelních představení, navštěvují kino, akce města Zlín apod.