Třídní učitelky:
Martina Juříčková, Bc. Kristýna Šudáková                                                     asistent pedagoga: Eva Ječmenová

 

Třída kačenek je určena pro děti ve věku 4 – 6 let. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na předškolní přípravu (u dětí 4 letých jsou jednotlivé činnosti přizpůsobeny jejich věku).  Paní učitelky volí jednotlivé činnosti dle individuálních potřeb dětí tak, aby jim co nejvíce usnadnily vstup do základní školy. Dětem ve třídě kačenek je na jaře nabízena výuka plavání. Pravidelně se účastní cvičení v basketbalové hale ve Zlíně pod vedením zkušených trenérů, divadelních představení, navštěvují kino, akce města Zlín apod.