Třídní učitelky: Lenka Janochová, Kadlčíková Renáta,

asistent pedagoga/učitelka: Eva Ječmenová

                                                                                                                         

                                                                                                                       

Třída rybiček je určena pro nejstarší děti, tedy ve věku 5 – 6 let a děti s odkladem školní docházky. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na předškolní přípravu. Paní učitelky volí jednotlivé činnosti dle individuálních potřeb dětí tak, aby jim co nejvíce usnadnili vstup do základní školy. Dětem ve třídě rybiček je na jaře nabízena výuka plavání.. Pravidelně se účastní cvičení v basketbalové hale ve Zlíně pod vedením zkušených trenérů, divadelních představení, navštěvují kino, akce města Zlín apod.