Třídní učitelky:
Bc. Veronika Couralová, Kateřina Šticová

asistent pedagoga: Renata Bogarová                                                                                                                                                               

Třída želviček je určena pro nejmladší děti MŠ. Tomu je přizpůsobeno vybavení třídy včetně hraček. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny především na zvládání základních hygienických návyků, odloučení od rodičů a dodržování základních pravidel chování v kolektivu. Všechny činnosti jsou přizpůsobeny věku a potřebám dětí. Paní učitelky také přihlíží k individuálním potřebám aktivity a odpočinku. Děti se účastní akcí pořádaných v MŠ (například divadelní představení) a ve druhém pololetí dle úrovně adaptace dětí také akcí mimo budovu školky (kino, divadelní představení).